แจ้งข่าวเครื่องชั่ง

                    "ด่วน"

: ตอนนี้ จัดโปรโมชั่นพิเศษ   โปรแกรมรับซื้อของเก่า ลดราคาสุดๆ 7,000 บาท ตลอดชีพ...

: โปรแกรมรับซื้อของเก่า บน
tabletใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ลูกค้าเก่าเตรียมตัวอัพเดท...

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเครื่องชั่ง


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องชั่ง

 1.สถาบันมาตรวิทยา

    www.nimt.or.th

 2.สำนักงานกลางชั่งตวงวัด

    www.cbwmthai.org


     Wildcard SSL Certificates

SIMPLE IS THE BEST. This is the basic concept of ViBRA AJ series. Simple, but profound scope for wide measurement fields. Laboratory, factory, jewelry shops, etc... ViBRA AJ series is always the simplest & the best solution for your needs.

เครื่องชั่งรุ่น AJ-Series1

ViBRA AJ series provides four weighing modes
simple weight measurement, parts counting,
percentage weighing and carat measurement for jewelers.
You can easily switch the weighing mode by pushing function key.

เครื่องชั่งรุ่น AJ-Series2

Bright, White Back-light Large
-LCD (16.5mm height) with bright & white back-light
makes the weighing operation easy and comfortable
even in the dark location.

เครื่องชั่งรุ่น AJ-Series3


Keep the Weighing Accuracy 
The model with name AJ"H" has semi-automatic built-in calibration weight. 
You can easily calibrate the balance with built-in weight. 
It ensures the accurate and precise weighing operation.

เครื่องชั่งรุ่น AJ-Series4


Compact Housing, High Portability 
The compact housing is one of the advantages of ViBRA AJ series.
The space-saving design enables you to instal it even in small space.
Furthermore you can bring it everywhere you want with optional rechargeable battery.

เครื่องชั่งรุ่น AJ-Series5


Density Measurement Kit Option 
The density measurement kit can be available as option. 
*No program to automatically calculate the density is installed in ViBRA AJ series. Just the kit as option.

เครื่องชั่งรุ่น AJ-Series6


Short Stabilization & Stable Indication 
Short stabilization time and stable indication are important feature in the precise weight measurement. The innovative tuningfork sensor in ViBRA AJ series meets this demand and satisfies you.

เครื่องชั่งรุ่น AJ-Series7


Draft Windshield as Standard 
The draft windshield is available as standard for 220g-620g capacity models.
It realizes the ideal environment for precise weighing. It can be easily assembled by hands.

เครื่องชั่งรุ่น AJ-Series7


Connection with Outside Devices 
RS232C interface is installed as standard feature in every models of ViBRA AJ series.
You can connect the balance to outside devices like PC.