แจ้งข่าวเครื่องชั่ง

                    "ด่วน"

: ตอนนี้ จัดโปรโมชั่นพิเศษ   โปรแกรมรับซื้อของเก่า ลดราคาสุดๆ 7,000 บาท ตลอดชีพ...

: โปรแกรมรับซื้อของเก่า บน
tabletใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ลูกค้าเก่าเตรียมตัวอัพเดท...

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเครื่องชั่ง


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องชั่ง

 1.สถาบันมาตรวิทยา

    www.nimt.or.th

 2.สำนักงานกลางชั่งตวงวัด

    www.cbwmthai.org


     Wildcard SSL Certificates

เครื่องชั่งรุ่น CJ-Series1
                  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก                        

Heavy duty, Reliable measurement, Water proof IP65
As heavy-duty high-precision balance with water & dust proof feature, CJ series promises the excellent performance in any environment, dust atmosphere, mist, oil splashes, dark condition... etc. The stainless-steel upper case is resistent to chemical products, and easy to clean. CJ series provides multi-function & multi-mode measurement and covers the wide weighing range from 220g to 15kg with minimum readability 0.01g. This is the best solution to your every needs.

เครื่องชั่งรุ่น CJ-Series2


Stainless steel highly resistent to tough conditions
Mirror finished stainless steel housing easy to clean,
durable to tough conditions.

เครื่องชั่งรุ่น CJ-Series3


Density Measurement
The density can be measured in "density measurement mode"
with under-weighing hook (hook is option).

เครื่องชั่งรุ่น CJ-Series4


Low energy-consuming, high portability
Low energy-consuming design allows CJ series to operate for 200 hours with dry-cell battery (when back-lit is OFF). It is very much suitable for mobile use (32-hour operation with dry-cell battery in case of back-lit ON).

เครื่องชั่งรุ่น CJ-Series5


Minimize stabilization time and keep the indication stable
Unique tuning-fork sensing system achieves short stabilization time and stable indication necessary for reliable measurement. The short stabilization ensures the comfortable and efficient operation.

เครื่องชั่งรุ่น CJ-Series6


Various measurement modes & functions for industrial weighing
Parts counting, percentage, comparator, density measurement... CJ is the answer to various requirements in the industrial weighing. You can easily set the appropriate mode with arrow key.