แจ้งข่าวเครื่องชั่ง

                    "ด่วน"

: ตอนนี้ จัดโปรโมชั่นพิเศษ   โปรแกรมรับซื้อของเก่า ลดราคาสุดๆ 7,000 บาท ตลอดชีพ...

: โปรแกรมรับซื้อของเก่า บน
tabletใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ลูกค้าเก่าเตรียมตัวอัพเดท...

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเครื่องชั่ง


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องชั่ง

 1.สถาบันมาตรวิทยา

    www.nimt.or.th

 2.สำนักงานกลางชั่งตวงวัด

    www.cbwmthai.org


     Wildcard SSL Certificates

Make a difference - new concept of analytical balanceViBRA HT series has achieved reliable analytical weighing with all of tuning-fork sensor advantages.
"Plug & Perform" (no warm-up time), energy saver, stable indication, longterm reliability, etc … all are put in this compact body. HT series provides you with comfortable and reliable weighing operation in everyday laboratory works.


  เครื่องชั่งรุ่น HT-Series1

Se-CAL
VIBRA HT series has Se-CAL function as standard. In Se-CAL, the balance can perform self-calibration fully automatically according to pre-installed conditions (elapsed time or temperature change). It makes sure that the balance is always in appropriate condition for accurate weighing operation.

เครื่องชั่งรุ่น HT-Series2


Automatic Repeatability MeasurementIn
ARM function, you can easily check the condition of the balance by calculating the standard deviation of repeatability (HTR series only).

เครื่องชั่งรุ่น HT-Series3


Simple structure - Easy to clean
It often happens that weighing objects like powder and liquid are spilled over in the windshield during weighing operation. The simple structure of windshield parts makes it possible to easily disassemble and reassemble for cleaning.

เครื่องชั่งรุ่น HT-Series4

Easy RES function
It is sometimes necessary to choose appropriate response speed according to weighing object and outer environment. Easy RES offers very simple way to adjust the response speed. Just one-touch of SET key is enough to adjust response speed in three levels.

เครื่องชั่งรุ่น HT-Series5


Short stabilization time and stable indication
are quite important for efficient laboratory works. VIBRA HT series achieves these two in high level with newly developed tuning-fork sensor.

เครื่องชั่งรุ่น HT-Series6


Connection
VIBRA HT series has RS232C output as standard and can be easily connected to the printer, PC and other outside devices. You can record the weighing results in printed and/or electric forms.

เครื่องชั่งรุ่น HT-Series6

Bright LCD
VIBRA HT series has RS232C output as standard and can be easily connected to the printer, PC and other outside devices. You can record the weighing results in printed and/or electric forms.