แจ้งข่าวเครื่องชั่ง

                    "ด่วน"

: ตอนนี้ จัดโปรโมชั่นพิเศษ   โปรแกรมรับซื้อของเก่า ลดราคาสุดๆ 7,000 บาท ตลอดชีพ...

: โปรแกรมรับซื้อของเก่า บน
tabletใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ลูกค้าเก่าเตรียมตัวอัพเดท...

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเครื่องชั่ง


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องชั่ง

 1.สถาบันมาตรวิทยา

    www.nimt.or.th

 2.สำนักงานกลางชั่งตวงวัด

    www.cbwmthai.org


     Wildcard SSL Certificates

1.โปรแกรมชั่งรับซื้อของเก่า สำหรับลูกค้าที่มีHardlock (ดาวน์โหลด)
1.1 โปรแกรมชั่งรับซื้อของเก่า ลิงค์เครื่องชั่ง สำหรับลูกค้าที่มีHardlock (ดาวน์โหลด)
- โปรแกรมชั่งรับซื้อของเก่า สำหรับลูกค้าที่ต้องการทดลองใช้ (ดาวน์โหลด)
- คู่มือการติดตั้งโปรแกรมรับซื้อของเก่า (ดาวน์โหลด)

  1.2ดาวโหลดวีดีโอสอนการใช้งานโปรแกรมรับซื้อของเก่า (ดาวน์โหลด)

2.โปรแกรมชั่งสายยาง (ดาวน์โหลด)

   2.1 คู่มือ โปรแกรมโรงงานสายยาง (ดาวน์โหลด)

3.โปรแกรมชั่งปลาแชลมอน (เครื่องชั่งหน้าจอทัชสกรีน) (ดาวน์โหลด)

   3.1 คู่มือโปรแกรมชั่งปลาแซลมอน (ดาวน์โหลด)

4. component metler-ID30-IND890 (ดาวน์โหลด)

5.โปรแกรมชั่งชีส(เครื่องชั่งหน้าจอทัชสกรีน KCG) (ดาวน์โหลด)

6. driver printer TTP-247 (ดาวน์โหลด)